Keresztelő

Miről szól?

A keresztség a Krisztus iránti elkötelezettség jele és pecsétje. Jézus azzal búcsúzott el a tanítványaitól, hogy elmenve a világba tegyék tanítvánnyá az embereket, hirdessék az evangéliumot, és azokat, akik Jézust befogadták, kereszteljék meg az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe.

Tanítványnak lenni és megkeresztelkedni – szorosan egymáshoz tartoznak. Hit és keresztség egybefonódnak. A hit pecsétje a keresztség, a keresztség pedig nem értelmezhető hit nélkül.

Kiket keresztelünk?

Gyülekezetünkben mind gyermekeket, mind felnőtteket keresztelünk. Mindkét esetben a hitet keressük.

Gyermek keresztség esetében a szülők és keresztszülők hite fontos. Megkeresztelt szülők gyermekeit kereszteljük meg, vagy ha a szülőknél ez hiányzik, a szülőket meghívjuk egy több alkalmas felkészítőre, amely után ők maguk is fel tudják venni a keresztséget. A keresztszülőknél is fontos, hogy meg legyenek keresztelve.

Mivel a keresztelés során Krisztus átölelő szeretetébe hívjuk meg a gyermeket és a családot, amelynek keretet az egyház, a befogadó gyülekezet ad, innentől a megkeresztelt az egyház tagjává válik.

Bíztatjuk a megkeresztelt gyermekek családjait, hogy ha még nem voltak tagjai az egyháznak, csatlakozzanak közösségünkhöz! Gyülekezetünk örömmel látja az újonnan érkezőket és szeretné, ha a keresztelő után a megkereszteltek a közösség részévé válnának!

Mi a menete?

A gyermek keresztelőt 1-2 alkalmas előkészítő előzi meg, amikor átbeszéljük a keresztelő bibliai alapjait és egyeztetjük a technikai kérdéseket. Mivel a keresztség Jézus parancsa, sákramentum, azaz szentség, ezért nincsen fizetendő költsége, díjmentes.

Felnőtt keresztség esetén a keresztelőt felnőtt konfirmációi felkészítés előzi meg, a hitben való megerősítés. Ekkor már nincs szükség keresztszülőkre, minden felnőtt saját hitével fogadja a keresztség pecsétjét.

Keresztelő

Miről szól?

A keresztség a Krisztus iránti elkötelezettség jele és pecsétje.

Jézus azzal búcsúzott el a tanítványaitól, hogy elmenve a világba tegyék tanítvánnyá az embereket, hirdessék az evangéliumot, és azokat, akik Jézust befogadták, kereszteljék meg az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe.

Tanítványnak lenni és megkeresztelkedni – szorosan egymáshoz tartoznak. Hit és keresztség egybefonódnak. A hit pecsétje a keresztség, a keresztség pedig nem értelmezhető hit nélkül.

Kiket keresztelünk?

Gyülekezetünkben mind gyermekeket, mind felnőtteket keresztelünk. Mindkét esetben a hitet keressük.

Gyermek keresztség esetében a szülők és keresztszülők hite fontos. Megkeresztelt szülők gyermekeit kereszteljük meg, vagy ha a szülőknél ez hiányzik, a szülőket meghívjuk egy több alkalmas felkészítőre, amely után ők maguk is fel tudják venni a keresztséget.

A keresztszülőknél is fontos, hogy meg legyenek keresztelve. Mivel a keresztelés során Krisztus átölelő szeretetébe hívjuk meg a gyermeket és a családot, amelynek keretet az egyház, a befogadó gyülekezet ad, innentől a megkeresztelt az egyház tagjává válik.

Biztatjuk a megkeresztelt gyermekek családjait, hogy ha még nem voltak tagjai az egyháznak, csatlakozzanak közösségünkhöz!

Gyülekezetünk örömmel látja az újonnan érkezőket és szeretné, ha a keresztelő után a megkereszteltek a közösség részévé válnának!

Mi a menete?

A gyermek keresztelőt 1-2 alkalmas előkészítő előzi meg, amikor átbeszéljük a keresztelő bibliai alapjait és egyeztetjük a technikai kérdéseket.

Mivel a keresztség Jézus parancsa, sákramentum, azaz szentség, ezért nincsen fizetendő költsége, díjmentes.

Felnőtt keresztség esetén a keresztelőt felnőtt konfirmációi felkészítés előzi meg, a hitben való megerősítés.

Ekkor már nincs szükség keresztszülőkre, minden felnőtt saját hitével fogadja a keresztség pecsétjét.

Házasságkötés

Miről szól?

A házasságkötés során az ifjú pár egymás iránti elköteleződésére, szövetségére kap áldást. Az Isten előtt kötött házasság feltétele a keresztség megléte. A két tanú részéről is alap elvárás a keresztség megléte.

A felekezeti különbség nem akadály, kérésre ökumenikus esküvői szertartásra is van lehetőség. A szertartás kb. 30 perc, rövid, személyre szóló igehirdetést és az eskütételt foglalja magában. Egyéni kéréseket (pl.gyűrűhúzási liturgia, vers, zeneszám stb.) személyesen egyeztetünk.

Felkészítő?

A házasságkötés megáldását megelőzi a párok 5-6 alkalmas felkészítése egyeztetés alapján. A felkészítés során megismerkednek a párok a házassági szövetség bibliai alapjaival. A házasságkötés díja a mindenkori stóla (lelkészi szolgálati díj) összege.

Házasságkötés

Miről szól?

A házasságkötés során az ifjú pár egymás iránti elköteleződésére, szövetségére kap áldást.

Az Isten előtt kötött házasság feltétele a keresztség megléte. A két tanú részéről is alap elvárás a keresztség megléte.

A felekezeti különbség nem akadály, kérésre ökumenikus esküvői szertartásra is van lehetőség.

A szertartás kb. 30 perc, rövid, személyre szóló igehirdetést és az eskütételt foglalja magában.

Egyéni kéréseket (pl.gyűrűhúzási liturgia, vers, zeneszám stb.) személyesen egyeztetünk.

Felkészítő?

A házasságkötés megáldását megelőzi a párok 5-6 alkalmas felkészítése egyeztetés alapján.

A felkészítés során megismerkednek a párok a házassági szövetség bibliai alapjaival. A házasságkötés díja a mindenkori stóla (lelkészi szolgálati díj) összege.

Temetés

Mi az ügyintézés menete?

Amennyiben a gyászoló család úgy dönt, hogy Egyházközségünk fenntartása alatt lévő temetőben kívánja eltemettetni szerettét, akkor a gyülekezet lelkészével időpont egyeztetés után személyes találkozó keretében történik meg a részletek megbeszélése.

Itt megtörténik az adatok felvétele, illetve beszélgetés keretében elhangzik a gyászoló család részéről mindaz, amit fontosnak tart elmondani elhunyt szerettéről. Csak halotti anyakönyvi kivonat másolatra van szükség, más okiratot nem kérünk.

Amennyiben sírhely kiválasztására van szükség, ezt a temetőgondnokkal vagy Egyházközségünk gondnokával való helyszíni egyeztetés során lehet megtenni.

A sírhely árakról az alábbi linken tájékozódhat, illetve a Temetői Szabályzatba is betekintést tud nyerni. A temetési szolgálat költsége a mindenkori stóla (lelkészi szolgálati díj) összege.

Telefonszámok, Temetői szabályzat

Kovács Gábor
temetőgondnok
+36 20 531 28 15

Bagi Judit
egyházközségi gondnok
+36 20 476 72 17

Mit ölel föl a búcsúztatás?

A temetési szertartás istentisztelet. Középpontjában az evangélium áll – a lelki teherben velünk osztozó Jézus jelentlétében kérjük a vígasztalás, elengedés, békesség nagy ajándékait.

Hálát adunk az elhunyt életéért, és a gyász sötétjében Jézus feltámadásának fényében hirdetjük az örök élet örömhírét. Keresztény hitünk talaján állva emlékezünk meg az elhunytról, és erősítjük a gyász terhét hordozókat.

Mi a szertartás menete?

A temetési szertartás két részből áll. Az első a ravatalozónál történő búcsúztatás, majd a végső búcsú a sírnál. A ravatalozónál énekek, imádságok hangzanak el, majd egy bibliai rész alapján történik a személyes búcsúvétel és az igei vigasztalás.

A sírnál viszonylag rövid a liturgia: elhangzanak a feltámadás és az örök élet igéi, és a gyászoló gyülekezettel együtt elmondásra kerül az Apostoli Hitvallás . Az egész szertartás kb. 45-50 percet vesz igénybe.

Temetés

Mi az ügyintézés menete?

Amennyiben a gyászoló család úgy dönt, hogy Egyházközségünk fenntartása alatt lévő temetőben kívánja eltemettetni szerettét, akkor a gyülekezet lelkészével időpont egyeztetés után személyes találkozó keretében történik meg a részletek megbeszélése.

Itt megtörténik az adatok felvétele, illetve beszélgetés keretében elhangzik a gyászoló család részéről mindaz, amit fontosnak tart elmondani elhunyt szerettéről. Csak halotti anyakönyvi kivonat másolatra van szükség, más okiratot nem kérünk.

Amennyiben sírhely kiválasztására van szükség, ezt a temetőgondnokkal vagy Egyházközségünk gondnokával való helyszíni egyeztetés során lehet megtenni.

A sírhely árakról az alábbi linken tájékozódhat, illetve a Temetői Szabályzatba is betekintést tud nyerni. A temetési szolgálat költsége a mindenkori stóla (lelkészi szolgálati díj) összege.

Telefonszámok, Temetői szabályzat

Kovács Gábor
temetőgondnok
+36 20 531 28 15

Bagi Judit
egyházközségi gondnok
+36 20 476 72 17

Mit ölel föl a búcsúztatás?

A temetési szertartás istentisztelet. Középpontjában az evangélium áll – a lelki teherben velünk osztozó Jézus jelentlétében kérjük a vígasztalás, elengedés, békesség nagy ajándékait.

Hálát adunk az elhunyt életéért, és a gyász sötétjében Jézus feltámadásának fényében hirdetjük az örök élet örömhírét. Keresztény hitünk talaján állva emlékezünk meg az elhunytról, és erősítjük a gyász terhét hordozókat.

Mi a szertartás menete?

A temetési szertartás két részből áll. Az első a ravatalozónál történő búcsúztatás, majd a végső búcsú a sírnál. A ravatalozónál énekek, imádságok hangzanak el, majd egy bibliai rész alapján történik a személyes búcsúvétel és az igei vigasztalás.

A sírnál viszonylag rövid a liturgia: elhangzanak a feltámadás és az örök élet igéi, és a gyászoló gyülekezettel együtt elmondásra kerül az Apostoli Hitvallás . Az egész szertartás kb. 45-50 percet vesz igénybe.